Ogłoszenia

Ogłoszenia

DYREKTOR PUBLICZEGO PRZEDSZKOLA „BAJKOWA KRAINA” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2021/22.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WYDAWANE SĄ W SEKRETARIACIE. RODZIC  WYPEŁNIONY WNIOSEK SKŁADA OD 11 III 2021 r. DO 26 III 2021 r.

 

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA DECYDUJE KOMISJA REKRUTACYJNA WG. ZASAD OKREŚLONYCH W REGULAMINIE.

Dodaj komentarz